Tájékoztatás a tantermen kívüli, digitális oktatás menetéről

2020. március 16-tól az oktatás iskolánkban is digitális felületeken keresztül zajlik, az alábbi feltételek szerint:

1-4. évfolyam: A tanítók minden hétfőn és csütörtökön kiküldik a szülőknek a gyakorlandó feladatokat, feldolgozandó anyagokat.
5-6. évfolyam: Az osztályokban tanító szaktanárok minden hétfőn és csütörtökön az osztályfőnökökön keresztül elküldik a szülőknek az elvégzendő feladatokat, melyeket szerda, ill. vasárnap este 6 óráig kell megoldva visszaküldeni az üzenetben a szaktanár által megadott elérhetőségre. Minden szaktanár kijelölt időpontban hetente online fogadóórát tart, amikor a tanulók és a szülők is megkereshetik kérdéseikkel.

7-11. évfolyam: Amennyiben még nem áll rendelkezésre, a szaktanárok létrehoznak a tanulócsoportjaik számára egy kapcsolattartási felületet, amelyen keresztül az oktatás és az anyagok kiküldése folyik. A szaktanár minden hétfőn és csütörtökön elküldi az elvégzendő feladatokat, melyeket szerda, ill. vasárnap este 6 óráig kell megoldva visszaküldeni a szaktanár által megadott elérhetőségre. Minden szaktanár kijelölt időpontban hetente online fogadóórát tart, amikor a tanulók és a szülők is megkereshetik kérdéseikkel. Az előrehozott érettségizőkkel a szaktanárok folyamatosan tartják a kapcsolatot.

12. évfolyam: A szaktanárok a tanulókkal folyamatosan tartják a kapcsolatot az érettségire készülés jegyében.
Az online órák egyeztetése folyamatban.

A tanév folyamán esedékes vizsgák, évfolyamdolgozatok
Az évfolyamdolgozatok, kisérettségi vizsgák, valamint a 8. osztályos nyelvi vizsgák jelen állás szerint elmaradnak. Amennyiben ezek esedékességekor a tantermi oktatás már újra lehetséges lesz, a vizsgákat felmérés és önellenőrzés céljából megszervezzük.
A 12. évfolyamnak összeállított próbaérettségi dolgozatokat a tanulóknak kiküldjük, melyeket az üzenetben meghatározott időre és elérhetőségre kell visszaküldeni.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.