Iskolánk bemutatkozó videója az alábbi linken tekinthető meg:

Tájékoztató leendő elsősöknek

 

Iskolánk a 9. kerületben található a Belső-Ferencvárosban, a Kálvin tér közelében a Lónyay utcában.

Az épület története 1869-re nyúlik vissza, az épület falai között töltötte diákéveit névadónk a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert, valamint Molnár Ferenc író. Rá emlékezve az iskola második emeleti folyosóján és a Szent-Györgyi szobor mellett a Petőfi Irodalmi Múzeum által felajánlott kiállítás tekinthető meg „Itt jártak a Pál utcaiak” címmel.

Az intézmény három tagozattal működik: az alsó tagozaton 8 osztállyal, az általános iskola felső tagozatán 4 osztállyal, a nyolcosztályos gimnázium 16 osztállyal és a négyosztályos gimnázium pedig 4 osztállyal.

IMG_20210118_143255

Iskolánk szerkezeti felépítéséhez igazodva – alsó tagozatos pedagógusként- legfontosabb feladatunknak tekintjük a diákok továbbhaladását a kisgimnáziumi osztályainkba. Tehetséges diákjainkat 1-2. évfolyamon differenciált feladatokkal látjuk el a tanítási órákon, melyekkel fejlesztjük kreativitásukat és logikus gondolkodásukat. Ezeken az évfolyamokon a biztos alapok lerakása a fő cél. Természetesen a differenciálás a nehezebben haladókra is vonatkozik, segítjük őket is a számukra megfelelő feladatok kiválasztásával, folyamatos kapcsolatot tartva a velük foglalkozó fejlesztő pedagógussal, pszichológussal, logopédussal. Igyekszünk megakadályozni a lemorzsolódást, a lassabban haladóknak elnyújtjuk a tananyagot

A 3-4. évfolyamon a matematika és a magyar tantárgyakat évfolyamszintű csoportbontásban tanítjuk, mely lehetővé teszi mind a tehetséggondozást, mind a felzárkóztatást.

Az 1−3. évfolyamon az a célunk, hogy a tantárgyak alapjait stabilan lerakjuk, hangsúlyt kap az olvasás szeretete és a helyes nyelvhasználat, helyesírás. Ezért alsó tagozatunkon csak a 4. évfolyamon indul az idegen nyelv oktatása, melyeknek kiválasztását szülői igényhez igazítjuk. A testnevelés változatos oktatása is segíti a gyermekek fejlődését, a hagyományos tornaórákon kívül korcsolyázni, úszni visszük tanulóinkat. 1−4. osztályig táncoktatás is folyik iskolánkban. Az itt szerzett tudásukat az immár hagyományossá vált „iskolanapi” előadáson mutathatják be a gyerekek szüleiknek, családtagjaiknak.

Szoros kapcsolatot tartunk fenn a szomszédos Ádám Jenő Zeneiskolával, az ott tanító zenetanárok iskolánkban foglalkoznak diákjainkkal. Lehetőséget adnak igény szerinti hangszerválasztásra. Fontosnak tartjuk a szabadidő hasznos eltöltését is. A néptánc mellett hagyományőrző programokat is szervezünk a gyerekek számára régi népszokások (szüret, Luca-nap, kiszézés, Mihály-napi vásár) felelevenítésével, megtartásával. Gyakran visszük diákjainkat színházba, múzeumba és kirándulni. Emellett kialakítjuk saját iskolai hagyományainkat ilyen pl.: az „iskolanap” és az „Elsős avatás”, amikor az első évfolyamon tanulókat ünnepélyes keretek között, „Szentgyörgyis” diákká avatjuk. Egész tanévet felölelő projektjeinkkel felhívjuk gyermekeink figyelmét pl.: a természetvédelemre, Budapest szépségére vagy Magyarország tájainak csodáira. A 3. évfolyamon erdei iskolába visszük a gyerekeket, ahol jó alkalom nyílik arra, hogy az elméleti tudásukat gyakorlati tapasztalattal is megerősítsék. Iskolai tanulmányi versenyeket rendezünk a kerületi, budapesti fordulókhoz igazodva. Itt a gyerekek kipróbálhatják magukat, összemérhetik tudásukat más iskolák diákjaival.

 

LEENDŐ OSZTÁLYFŐNÖKÖK

Varga–Szabó Julianna (Julika néni)

Hunya Lászlóné (Csilla néni)

A 2021/22-es tanévben két első osztály indítását tervezzük.

Az 1/a osztályt informatika, az 1/b osztályt drámapedagógiai és művészeti irányultsággal hirdetjük meg.

Az informatikán belül lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, hogy már első osztálytól kezdve játékos formában megismerkedjenek a számítógéppel, az informatika alapjaival, valamint a robotikával is, melyen keresztül a gyerekek betekintést kaphatnak a programozás rejtett világába.

A művészeti osztályban a rajz és technika órákon nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre, önmegvalósításra, amit a drámapedagógia is elősegít.  A drámapedagógia, mint művészeti, – oktatási irányzat elsődlegesen a játéhoz fűződő viszonyrendszert (a „mintha” világ kialakulását és a szabályokhoz fűződő sajátos viszony elsajátítása) alakítja ki a gyermekekben, ami a későbbiekben nagyban hozzájárul a személyiségfejlődéséhez.

20210118_081626

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.