Év végi értékelés

Az együttműködés során eddig végzett tevékenységek és elért eredmények

Tevékenységünket a Comenius csoport létrehozásával indítottuk. Felhívást tettünk közzé az iskolarádióban, így szeptember elejétől mindenki tudott az iskolában párhuzamosan induló két projektről (ugyanis van egy francia nyelvű is, Kamaszok elektronikus újságja címmel).

Az érdeklődő 10-12. évfolyamos diákok hamar létrehoztak egy zárt facebook csoportot, mely munkafelületként szolgál: itt kommunikálunk az elvégzett és elvégzendő munkákról, ide feltölthetőek a folyamatban lévő anyagok, melyekre minden résztvevő tud reagálni, véleményt formálni, javaslatot tenni.

Ugyancsak a legelején indult az iskolai honlaphoz kapcsolódóan a magyar csapat honlapja (http://szgya.hu/comenius/), valamint a 7 ország tanárainak kommunikációját nagyban megkönnyítő Tanári fórum (http://comenius.freeforums.org/) is. Ez utóbbi a pályázatban feltüntetett vállalása volt a magyar csapatnak. Mindkét honlapot a projektben résztvevő számítástechnika tanárunk hozta létre.

Az első feladatok közé tartozott, hogy a diákok ismertetőket elkészítsenek saját országukról, régiójukról, iskolájukról és mindenki egyénileg is bemutatkozzon a honlapon. A projekt közös honlapját (http://www.ourvoices.eu/) a lengyel csapat hozta létre, ezen minden iskola és Comenius honlapja elérhető, így mindenki könnyen rákereshet ezekre és más hasznos információkra.

Ugyancsak szeptembertől indult az iskolákban a logóverseny. Több országban, mint például nálunk, többek közt ez alapján választottuk ki az első találkozóra menő diákokat. Az első találkozón szavazták meg a diákok és a tanárok, hogy melyik terv képviselje az egész projektet.  Nagy büszkeséget jelentett, hogy a projekt logóját iskolánk diákja tervezte.

Az iskola I. emeletén alakítottuk ki a Comenius falat, ahol térképen látható a projektben résztvevő hét ország, poszteres ismertetők az országokról, valamint fényképes úti beszámolók minden munkatalálkozó után.

Az első munkatalálkozón bemutattuk az ország-, régió- és iskolaismertetőket, valamint egy étkezéssel kapcsolatos népdalt kellett (vendéglátóipari szakközépiskola volt a fogadó). Diákjaink a magyar PREZI-t használták, mely újdonság volt mindenki más számára, és a prezentációkkal elismerést vívtak ki maguknak. A magyar diákok énekeltek és táncoltak is, melyet videóra vettünk.

A különböző országok „ételes” népdalainak ételes szókincsének feldolgozására egy képes szótárt állítottunk össze és a diákoknak kellett ezt egymástól kérdezve kitölteni, ezek megtalálhatóak a honlapokon (Multilingual food glossary).

Decemberben karácsonyi csomagokat küldtek egymásnak a csapatok egy előre meghatározott terv szerint. Diákjaink a spanyol csapatnak egy karácsonyi szokásokról történő leírást, válogatott ünnepi dalokkal teli CD-t, fényképes üdvözlőlapot valamint sok finomságot küldtek: beiglit, diák által sütött mézeskalácsot, mézeskalács formát, receptet és fűszert és sok szaloncukrot. Mi a görög zeneiskolától karácsonyi koncertjükről kaptunk CD-t, valamint személyre szóló képeslapokat és édességet. A csomagok révén egymás kultúrájának egy szeletét ismerték meg a diákok.

A projekt másik pillére a népzene mellett a popzene, ennek megismerésére a román csapat létrehozott egy WIKI felületet, ez is elérhető a közös honlapról. A diákok egy előre meghatározott terv szerint erre töltenek fel ismertetőt a popzene történetéről Angliában és Amerikában, valamint minden csapat a maga országában. Februártól az 50-es és 60-as évek zenéjéről kerültek fel anyagok a  történelmi háttérrel valamint az énekesekkel, együttesekkel kapcsolatban.

A 2. munkatalálkozóra hagyományos hangszerek képes ismertetőjével készültek a csapatok. Diákjaink a dorombot, a madársípot és a körtemuzsikát mutatták be, ezen ismertetők megtalálhatóak a saját és a közös honlapon is.

Ugyancsak erre az időszakra kellett a közösen létrehozandó Comenius himnusz egy versszakát megfogalmazni, előre megadott témának megfelelően. A magyar diákok a barátságról írtak verset, mások a zenéről, a kulturális sokszínűségről, az európai tudatról, stb. Ennek a himnusznak a refrénjét a 2. találkozó résztvevői alkották meg. Utána a görög zeneiskola tanárai zenét komponáltak hozzá, majd a 3. találkozóra kellett az egészet megtanulni. A projekt himnusza elég nehézre sikerült, de a 3. találkozón a vendéglátó román művészeti iskola énekkara segítségével ezt is és az Európa himnuszt is előadták a csapatok az iskola Európa-napi koncertjén, melyről videó felvétel készült.

Tavaszi csomag küldésére került sor húsvét környékén. Az olasz diákok részére angolra fordított húsvéti locsolóversekkel és képekkel díszített, laminált könyvjelzőket, húsvéti szokások leírását és finomságokat küldtek a magyar diákok. A lengyelektől érkezett csomagban húsvéti szokásokról készített füzet, egyénileg címzett képeslapok és édességek érkeztek.

A 3. munkatalálkozón a csapatok hagyományos táncot mutattak be és tanítottak egymásnak.

A popzenei WIKI felületen kvízt állított össze a román tanárnő a diákok kérdéseiből. Ennek feldolgozása a folyamatos.

Május végén Comenius-estet tartottunk érdeklődő szülőknek, diákoknak, tankerületi vezetőnek, melyen a francia nyelvű programmal együtt beszámoltunk éves munkánkról. Erről cikk jelent meg a kerületi lapban.

 Esetleges problémák, akadályok az együttműködés megvalósítása során

A pályázatot 8 ország írta, de Bulgária nem nyerte el, így módosítani kellett a találkozók időpontján, a tevékenységeken, és az iskolák közötti szerepvállaláson. Mivel ott lett volna az első projekttalálkozó, így rögtön az elején kellett más megoldást találni. Az olasz csapat bevállalta az ott rendezendő találkozó lényegesen korábbi időpontra történő mozdítását, még akkor is, ha ez nehézséget okozott.

Időnként szervezési gondok felmerültek, pl.  a fogadó családokkal nem megfelelő kapcsolat vagy a szervezett programok jelentős csúszása.  Ezeket a találkozón a tanári megbeszélésen a koordinátorok segítségével megvitattuk. A megfelelő fogadó családok kiválasztásához és a szükséges adatok utazás előtti cseréjére a magyar csapat javaslatára bevezetésre került egy Personal details matching form nyomtatvány használata.

A harmadik projekttalálkozón a görög iskola nem tudott részt venni, mivel az oktatási felügyelőség nem engedélyezte számukra a minden évben ilyenkor esedékes vizsgaidőszak egy részéről történő hiányzást. Ez már csak azért is volt sajnálatos, mert a görög zeneiskolának kulcsszerepe volt a projekt himnuszának létrehozásában. Az önálló himnusz létrehozásának, megkomponálásának ötlete a 2012. januári projekt előkészítő megbeszélésen részt vevő görög zenetanártól jött, az ő különleges tehetsége és szakértelme nélkül nem valósulhatott volna meg ez a kreatív folyamat. Végül az iskolákba kottán és MP3 formátumban eljuttatott zenei anyag alapján megtanulták a diákok a himnuszt, noha annak nehézsége váratlan feladat elé állította a magyar énektanárokat is és komoly gondot jelentett a diákok többségének – de a nagyon profi román művészeti iskola énekkarának köszönhetően sikeres és élvezetes koncert született.

Találkozó célja, végzett tevékenységek, részt vevő partnerek, magyar partner feladatai és végzett tevékenységei a találkozó alatt

Olaszországban, Trebisaccében valósult meg az első projekttalálkozó 2012. novemberében, melyen mind a 7 ország képviselői rész vettek. Iskolánkat 2 tanár és 3 diák képviselte. Az előzetesen megtervezett célok majdnem teljesen megvalósultak. Mivel itt találkoztak először a hét iskola képviselői, így a diákok bemutatták egymásnak országukat, régiójukat és iskolájukat. Ízelítőt kaptunk a többi ország népzenei kincséből a diákok énekes-hangszeres-táncos előadásában, amit fergeteges hangulat kísért. Itt választották ki a diákok a találkozóra elhozott projekt logók közül a győztes logót. Nagy örömünkre Nagy Miklós Roland logója nyert és így ez található a projekt honlapján és minden projekt terméken. Megismertünk egy helyi hagyományos hangszert készítő családot és műhelyüket, így képet nyertünk arról, hogyan adódnak át a tradicionális értékek. Csak a „zenés együttfőzős” csapatmunka nem valósult meg hiánytalanul, ezt azzal magyarázzuk, hogy az olasz találkozó lényegesen későbbre (februárra) volt tervezve, de Bulgária kiesése miatt felvállalták a találkozó megszervezését, viszont előtte a szervező tanárnő más nemzetközi projektben vett részt, így nem minden szervezési kérdést tudott az iskola megoldani. Ennek ellenére teljesnek mondható a találkozó sikere.

Fontos volt, hogy a szervező tanárokként átbeszéltük a 2 éves projekt részleteit.

A második projekttalálkozóra Törökországban, Izmirben került sor 2013 februárjában. Itt is minden ország részt vett. Iskolánkat 2 tanár és 3 diák képviselte. Minden ország bemutatót készített hagyományos népi hangszereiről és itt is voltak koncertek. A magyar csapat a dorombot, a körtemuzsikát és a madársípot mutatta be képes ismertető formájában. Ezen kívül a projekt saját himnuszának szövege is itt állt össze: minden ország egy versszakot írt előre megadott témáról (mint pl. a magyarok a barátságról) és Izmirben megszületett a refrén is a zene hatalmáról. Így a találkozó céljai maradéktalanul teljesültek.

Nemzetközi csapatokban dolgozva a diákok lényeges gondolatokat fogalmaztak meg a zenei projektben való együttműködés fontosságáról. Ezeket a gondolatokat felhasználva később a román találkozón a román fél emlékkönyv készítését kezdeményezte.

A harmadik projekttalálkozóra Piatra Neamt-ban, Romániában került sor 2013. májusában. Noha eredetileg is volt májusra tervezve találkozó, a görög iskola még sem nem tudott részt venni, erről már a felmerülő problémáknál már beszámoltunk. Az első két napon komoly próbák folytak az Európa-napi koncert előkészítésére. A koncerten a vendéglátó román művészeti iskola énekkara és zenekara kápráztatta el a közönséget és itt adták elő a vendég diákokkal együtt a projekt akkorra megtanult himnuszát angolul valamint az Európa himnuszt németül. A népzenei program során az országok diákjai néptáncot mutattak be illetve tanítottak egymásnak, a magyar lányok gyönyörű ruhában léptek fel, az utazás előtt egyikőjük piros kötényt varrt a már meglévő fehér szoknyákhoz. A popzenei vonal karaoke formájában valósult meg – ez viszonylag problémás volt, ami a rengeteg program okozta csúszásból következett. A tanári megbeszélésen sor került a további találkozók előkészítésére, valamint a találkozó értékelési formájának megbeszélésére is.