Élő idegen nyelvek

Az angol, francia, japán, német, olasz, orosz nyelvekre, valamint a magyar mint idegen nyelvre a 2017. január 1-től életbe lépett Élő idegen nyelvre vonatkozó vizsgakövetelmények és vizsgaleírás érvényes.

A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza. A dokumentum konkrét nyelvi példákat nem tartalmaz.

Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli és szóbeli részből áll, és a négy nyelvi alapkészséget méri: olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség. A kommunikatív készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak rendelkeznie kell megfelelő szókinccsel, és ismernie kell a nyelv struktúráját is. Ezért a nyelvtani és lexikai kompetenciát mindkét szinten külön vizsgarész keretében is mérjük. A vizsga egynyelvű, azaz közvetítési készséget nem mér.

A követelmények az Élő idegen nyelvi érettségi vizsga általános követelményei, valamint az Európa Tanács idegennyelv-oktatással kapcsolatos ajánlásai alapján készültek. Az idegen nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájához. A vizsga középszintje a B1, az emelt szint pedig a B2 szintnek felel meg.

Az élő idegen nyelvekre vonatkozó részletes vizsgakövetelmények (a témakörök a 6-7. oldalon találhatóak) az Oktatási Hivatal honlapján:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vk_2017.pdf

Az élő idegen nyelvi vizsga leírása:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vl_2017.pdf

 

A különböző nyelvekre vonatkozóan nyilvánosságra hozott információk az Oktatási Hivatal honlapján:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2018tavaszi_vizsgaidoszak/2018tavasz_nyilvanos_anyagok2

34. Angol nyelv

34.1. Tájékoztató az angol nyelvet érintő változásokról
34.2. Tájékoztató az emelt szintű szóbeli vizsgáról
34.3. Középszintű szóbeli mintatételek vizsgázói példány
34.4. Középszintű szóbeli mintatételek vizsgáztatói példány
34.5. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához
34.6. Értékelő lap a középszintű szóbeli vizsgához
34.7. Emelt szintű szóbeli mintatételek vizsgázói példány
34.8. Emelt szintű szóbeli mintatételek vizsgáztatói példány
34.9. Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához
34.10. Kommunikációs szándékok listája
34.11. Nyelvtani szerkezetek
34.12. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről

35. Francia nyelv

35.1. Fontos tudnivalók a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásához
35.2. Fontos tudnivalók az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgáról
35.3. Középszintű szóbeli mintatételek vizsgázói példány
35.4. Középszintű szóbeli mintatételek vizsgáztatói példány
35.5. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához
35.6. Egyéni értékelő lap a középszintű szóbeli vizsgához
35.7. Emelt szintű szóbeli mintatételek vizsgázói példány
35.8. Emelt szintű szóbeli mintatételek vizsgáztatói példány
35.9. Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához
35.10. Kommunikációs szándékok listája
35.11. Nyelvtani szerkezetek
35.12. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről

36. Olasz nyelv

36.1. Az érettségi szabályozás új elemei közép- és emelt szinten
36.2. Középszintű szóbeli mintatételek vizsgázói példány
36.3. Középszintű szóbeli mintatételek vizsgáztatói példány
36.4. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához
36.5. Egyéni értékelő lap a középszintű szóbeli vizsgához
36.6. Emelt szintű szóbeli mintatételek vizsgázói példány
36.7. Emelt szintű szóbeli mintatételek vizsgáztatói példány
36.8. Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához
36.9. Kommunikációs szándékok listája
36.10. Nyelvtani szerkezetek
36.11. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről

37. Orosz nyelv

37.1. Tájékoztató közép- és emelt szinten
37.2. Középszintű szóbeli mintatételek vizsgázói példány
37.3. Középszintű szóbeli mintatételek vizsgáztatói példány
37.4. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához
37.5. Egyéni értékelő lap a középszintű szóbeli vizsgához
37.6. Emelt szintű szóbeli mintatételek vizsgázói példány
37.7. Emelt szintű szóbeli mintatételek vizsgáztatói példány
37.8. Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához
37.9. Kommunikációs szándékok listája
37.10. Nyelvtani szerkezetek
37.11. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről

40. Magyar mint idegen nyelv

40.1. Fontos tudnivalók a magyar mint idegen nyelv érettségi vizsgáról
40.2. Középszintű szóbeli mintatételek vizsgázói példány
40.3. Középszintű szóbeli mintatételek vizsgáztatói példány
40.4. Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához
40.5. Értékelő lap a középszintű szóbeli vizsgához
40.6. Kommunikációs szándékok listája
40.7. Nyelvtani szerkezetek
40.8. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről

42. Német nyelv

42.1. Nyelvtani szerkezetek és szókincs
42.2. Kommunikácios szándékok listája
42.3. Tudnivalók a helyesírás értékeléséhez
42.4. Középszintű szóbeli mintafeladat vizsgázói példány
42.5. Középszintű szóbeli mintafeladat vizsgáztatói példány
42.6. Értékelési útmutató a középszint szóbeli vizsgához
42.7. Emelt szintű szóbeli mintafeladat vizsgázói példány
42.8. Emelt szintű szóbeli mintafeladat vizsgáztatói példány
42.9. Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához
42.10. Referenzrahmen Globalskala
42.11. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről
42.12. Feladatírói útmutató a középszintű szóbeli tételek készítéséhez

58. Japán nyelv

58.1. Tájékoztató közép- és emelt szinten
58.2. Témakörök közép- és emelt szinten
58.3. Mintatétel a középszintű szóbeli érettségi vizsgához
58.4. Értékelési útmutató középszintű szóbeli érettségi vizsgához
58.5. Mintatétel az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgához
58.6. Értékelési útmutató emelt szintű szóbeli érettségi vizsgához
58.7. Kommunikációs helyzetek és szándékok
58.8. Nyelvtani szerkezetek és szókincs
58.9. Tájékoztató az Íráskészség feladatok értékeléséről

 

utolsó módosítás: 2018.március 07.