tagozatvezető: Szűcsné Egri Katalin,
telefon: (1) / 217-64-76 / 128-es mellék
e-mail: iskolatitkar@szgya.hu

 

ALSÓ TAGOZAT

Iskolánk szerkezeti felépítéséhez igazodva – alsó tagozatos pedagógusként- legfontosabb feladatunknak tekintjük a diákok továbbhaladását a kis-nagy gimnáziumi osztályainkba. Tehetséges diákjainkat 1-2. évfolyamon differenciált feladatokkal látjuk el a tanítási órákon, melyekkel fejlesztjük kreativitásukat és logikus gondolkodásukat. A 3-4. évfolyamon már külön tehetségfejlesztő foglalkozásokat indítunk alsós tanítójuk irányításával. Természetesen a differenciálás a nehezebben haladókra is vonatkozik, segítjük őket is a számukra megfelelő feladatok kiválasztásával, folyamatos kapcsolatot tartva a velük foglalkozó fejlesztő pedagógussal, pszichológussal, logopédussal. Igyekszünk megakadályozni a lemorzsolódást, a lassabban haladóknak elnyújtjuk a tananyagot.

Két első osztályt indítunk, melyekben hagyományos, szótagoló módszerrel tanítjuk a gyereket olvasni az Apáczai Kiadó tankönyvcsaládját használva. Az 1−3. évfolyamon az a célunk, hogy a tantárgyak alapjait stabilan lerakjuk, hangsúlyt kap az olvasás szeretete és a helyes nyelvhasználat, helyesírás. Ezért alsó tagozatunkon csak a 4. évfolyamon indul az idegen nyelv oktatása, melyeknek kiválasztását szülői igényhez igazítjuk.

 

A testnevelés változatos oktatása is segíti a gyermekek fejlődését, iskolánkban a hagyományos tornaórákon kívül korcsolyázni, úszni visszük tanulóinkat. 1−4. osztályig tánc oktatás is folyik iskolánkban. Az itt szerzett tudásukat az immár hagyományossá vált „iskolanapi” előadáson mutathatják be a gyerekek szüleiknek, családtagjaiknak.

 

Iskolánk szoros kapcsolatot tart fenn a szomszédos Ádám Jenő Zeneiskolával, az ott tanító zenetanárok iskolánkban foglalkoznak diákjainkkal. Lehetőséget adnak igény szerinti hangszerválasztásra.