Iskolánk látképe

Az épületet (Lónyay u. 6-8. sz.) a II. világháború következményei már 1941. júniusában érintették, amikor az elemi iskola  megszüntetésével a három földszinti tanteremben három jegyelosztó fiókot létesítettek. Ekkor az épület első emeletét a leány iparostanonc-iskola, a második emeletet a felsőkereskedelmi iskola használta.

1944.december 18-ával kiürített épületet hadicélokra vette igénybe a főváros, a Weis Manfréd Rt intézmények számára. Pontos információink az épület további sorsáról nincsenek, nem igazolt adatok szerint légelhárító ütegosztag szállását rendezték  be esetleg az ostrom alatt katonai kórházként is működhetett. Háborús károkat is szenvedett, a födém komolyan megsérült az ostrom időszakában. A háborút követően, már 1945 áprilisában megkezdték a két leányiskola igazgatói, tanárai az iskolák újjászervezését, ám a főváros jobbnak látta az épület más célú hasznosítását. Így költözött az iskola épületébe az Országos Közellátási Jegyközpont, illetve az adóhivatal kapott helységeket.

Az iskola története 1950-1985

1950. január 24-én a 1221/125/1950.VII.sz. polgármesteri rendelet a Lónyay u. 4/c épületébe fiúiskola, a 6-8.sz. épületbe leányiskola szervezését rendelte el. A fiúiskola igazgatójává Jávor Ferencet, (aki az 1972-ben történt nyugdíjazásáig vezette a fiúiskolát) a leányiskola igazgatónőjévé Tardos Ivánnét nevezték ki. Februárban költözik el jegyközpont, s alig egy hónap állt a rendelkezésükre a szükséges javítási munkák elvégzésére, mert március 9-én megkezdődött a tanítás az épületben (az adóhivatal csak júliusra hagyja el az épületet).

Az iskolák tanulóit más, környező iskolákból irányították át (Deák-téri iskola, Bakáts-téri iskola, Knézits utcai iskola), ami nem volt zökkenőmentes, mivel a Deák–téri szülők sztrájkot is kilátásba helyeztek az áthelyezés megakadályozására. Érdekes momentuma a fiúiskola összetételének, hogy az 1948-as iskolaállamosításkor a Református Gimnázium 12 évfolyamából államosított 1-8.évfolyam osztályait (Általános Fiúiskola Budapest Lónyay u. 33.sz.) 1951/1952-es tanév folyamán a Jávor Ferenc vezette fiúiskolához „csatolták” a Református Gimnázium felszámolásakor.

A fiú- és leányiskola tanárait is átirányítással, Nagy-Budapest egész területéről szervezték meg.

Az iskolák 8-10 osztállyal kezdték meg működésüket. S mivel voltak szabad termek, 1950.augusztus 4-én kelt 1280-37-8.sz.rendelettel a Budapesti Tanács VB IX/A Oktatási Osztálya a Knézits utca 5-7.sz. alatt működő irodai szakiskolának adott át a Lónyay u.6-8.sz. épület földszintjén helységeket, 2 tantermet és egy kisebb helységet.

Az első év működéséről Tardos Ivánné kéziratos munkanaplójából értesülhetünk. A mindennapi küzdelmekről, a felszerelés, a berendezési tárgyak megszerzésért, a tanfelügyelői látogatásokról, a mozgalmi munkáról és természetesen a könyvtárral kapcsolatos eseményekről.