Iskolánk lépcsőháza

Azonban 1987-ben a 6-8. sz. épületről váratlanul kiderült, hogy a statikai előírásoknak nem felel meg, életveszélyes. Ezért 1987 augusztusában azonnali hatállyal ki kellett üríteni az épületet. Emiatt az 1987/88-as és az 1988/89-es tanévet kétműszakos oktatásban, a 4/c.sz. épületben kellett megszervezni. Ez maga után vonta a szaktantermek, a könyvtár helységének megszűnését. A napközis csoportok elhelyezését is csak külső termek igénybevételével lehetett megoldani, a Hámán Kató utcában működő Úttörőházban nyílt mód az elhelyezésükre. Ide buszokkal szállították a diákokat.

A kétéves átmeneti időszak után a felújított épület „belakásával” a tárgyi feltételek a nyolcvanas évek végére normalizálódtak.

Az 1978-as tanterv hozta változásokkal a Horváth Lajosné igazgatónő vezette tantestületnek kellett szembenéznie. Új pedagógiai módszereket kialakítani azért is mert az iskola tanulólétszámában fokozatosan nőtt a szociálisan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók száma, és 1989-re elérte a 28%-ot! [iii] Ez részben a beiskolázási körzet, a Belső-Ferencváros társadalmi összetételét tükrözte, részben pedig az iskola „jó híre” vonzotta a problémás tanulókat, azaz a pedagógusok képesek voltak jól kezelni a problémás, mentális, neveltségi és szociális hátrányokkal küzdő tanulókat. Ennek megfelelően a nyolcvanas években működtek az alsó tagozatban a kis létszámú (12-15 fő), ún. korrekciós osztályok. Egy kísérleti osztálytól eltekintve, tanulói betagozódtak a felső tagozatos osztályok diákjai közé. A velük való bánásmód speciális módszereket kívánt. Ezért a szaktanárok számára az iskola pszichopedagógusa 1988/90-től empatikus készséget, önismeretet fejlesztő mentálhigiénés csoportot hozott létre.

A pedagógiai feladatokhoz az 1980/81-es tanévtől szaktantermi rendszert alakítottak ki a felső tagozaton, és megőrizték a korábbi francia tagozatú oktatás hagyományát is.

A bekövetkező rendszerváltás alapvetően változtatta meg az iskolák működési feltételrendszerét. Ez helyi szinten az igazgatói pályázat kapcsán nyilvánult meg. Az addigi igazgatónő, a kerületi tanács támogatását élvező Horváth Lajosné pályázatát a nevelőtestület nem fogadta el, így az egyik igazgatóhelyettes, Sarinay Mihályné kapott az új pályázat kiírásáig megbízott igazgatói státuszt. Az általa benyújtott pályázat mind a nevelőtestület, mind a kerületi oktatási vezetés támogatását élvezte, így az 1989/90-es tanév óta ő vezeti iskolánkat.