Évfolyamvizsga

A  11. évfolyamosok belső évfolyamvizsgája az iskola pedagógiai programjában foglaltakon alapul, mely összhangban van középszintű érettségi vizsga követelményeivel. Mindegyik természettudományi tantárgy évfolyamvizsgája írásbeli és szóbeli részekből áll.

Az írásbeli vizsga a középszintű írásbeli érettségi vizsgának megfelelõen 120 perc. A biológia és a kémia tantárgy feladatlapja 80 pontos. A feladatlapon szerzett pontok 1,25-szorosa a számított írásbeli vizsgapont (maximum 100 vizsgapont). A földrajz évfolyamvizsga írásbeli feladatlapja 100 pontos, melynek eredménye megegyezik az írásbeli vizsgapontok számával.

A vizsga szóbeli része földrajz tantárgyból 50 pontos (két altételből áll, 20-20 pont a tartalmi részre és 5-5 pont az előadásmódra adható), mely 50 vizsgapontnak felel meg.

Biológia és kémia tantárgyakból a középszintű szóbeli érettségi vizsgának megfelelõen a tanulóknak két altételt kell kifejtenie. A szóbeli vizsgán összesen 50 pont szerezhető (mindkét tantárgy esetében az 50 pontból 5 pont az előadásmódra adható). Mindkét tantárgy esetében az elméleti kérdések mellett gyakorlati feladatot is meg kell oldania a vizsgázóknak.

Mindhárom tantárgy vizsgáján így összesen 150 pont szerezhető, melyből az iskolai vizsgaszabályzatnak megfelelően történik a vizsgajegy megállapítása. Az érvényes pedagógiai program értelmében ezek az alábbiak:

80 – 100 % jeles (5)

60 – 79 % jó (4)

40 – 59 % közepes (3)

25 – 39 % elégséges (2)

 0 – 24 % elégtelen (1)

Minden leendő vizsgázónak felhívjuk a figyelmét arra, hogy vizsgatematikánk figyelembe veszi a megelőző években elsajátított tananyag szintjét és mélységét. Nem kér számon még nem ismert tananyagot, illetve a már ismert tananyagot még nem elsajátított szinten.

Az aktuális tanév belső évfolyamvizsgájának témakörei letölthetőek alább:

Földrajz

Biológia

Kémia

Jó böngészést és eredményes felkészülést mindenkinek!