JAVÍTÓ-, OSZTÁLYOZÓ-, KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁK

 

AZ OSZTÁLYOZÓ/KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁK IDŐPONTJAI:

Biológia        2021.08.27.

Dráma        2021.08.31.

Ének-zene        2021.08.30.

Etika 1. és 4-6. évfolyam        2021.08.27.

Etika 7-8. évfolyam        2021.08.31.

Fizika            2021.08.25.

Földrajz        2021.08.30.

Idegen nyelv        2021.08.25.

Informatika/Digitális kultúra    2021.08.27.

Kémia        2021.08.26.

Környezetismeret/Természettudomány    2021.08.26.

Magyar nyelv         2021.08.26.

    irodalom        2021.08.26.

Matematika        2021.08.25.

Technika        2021.08.31.

Testnevelés        2021.08.30.

Történelem        2021.08.27.

Vizuális kultúra        2021.08.31.

Vizuális kultúra 5.évf.        2021.08.25.

JAVÍTÓVIZSGÁK IDŐPONTJAI:

5-11. évfolyam:

Angol nyelv             2021.08.25.

Biológia            2021.08.26.

Ének-zene            2021.08.26.

Földrajz            2021.08.26.

Kémia                2021.08.26.

Magyar nyelv             2021.08.26.

Magyar irodalom        2021.08.26.

Magyar nyelv és irodalom    2021.08.26.

Matematika            2021.08.25.

Német nyelv            2021.08.26.

Természettudomány        2021.08.26.

Történelem            2021.08.25.

3. évfolyam

Minden tárgyból        2021.08.25.

 

A vizsgák 9 órakor kezdődnek. A vizsgázók a vizsga megkezdése előtt 20 perccel jelenjenek meg és hozzák magukkal a bizonyítványukat, az íróeszközeiket, valamint a vizsga letételénél engedélyezett segédeszközöket.

Gyülekező terem: 104-es.

A vizsgák teremszámát az adott vizsganapon a porta mellett, valamint a tanári folyosó két bejáratánál található tájékoztató lapon olvashatják.

 

A javító-, osztályozó/különbözeti vizsgák időpontjairól a tanulók szüleit írásban értesítettük.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.