Központi írásbeli felvételi

Az emberi erőforrások minisztere 30/2021(XI.23.) EMMI határozata alapján kiegészített tájékoztató

A tanulónak 2021. december 4-ig egyénileg kell a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-ot (www.oktatas.hu honlapról letölthető) benyújtania közvetlenül abba a középiskolába, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.

2022. január 22. 10 óra         KÖZPONTI írásbeli

A hozzánk jelentkezett tanuló ezen a napon fél 10-ig érkezzen meg iskolánkba!

A szülők – a járványhelyzet miatt – csak a bejáratig kísérhetik el gyermeküket.

A diákoknak a maszk használata iskolánk közösségi tereiben (pl. bejárat, folyosók, mellékhelységek) kötelező, a tanteremben ajánlott. A bejáratnál a kézfertőtlenítés kötelező. Kérjük, hogy a tanulók a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el helyüket a vizsgabehívón található teremben.

A diák hozza magával a következőket:

  • maszkot
  • azonosításra alkalmas fényképes igazolványt
  • kék vagy fekete tintával író (nem radírozható) tolla(ka)t
  • ceruzát (mely csak a rajzok elkészítéséhez használható)
  • rajzeszközöket (vonalzó, körző, szögmérő)

A fent említetteken kívül a feladatlapok kitöltéséhez semmilyen segédeszköz nem használható!

A vizsga két 45 perces részből áll, amelyek között 15 perces szünet van:

vizsgarész

Határozatban foglalt időhosszabbítással rendelkezők

magyar

10.00 – 10.45

10.00 – 11:00

matematika

11.00 – 11.45

11.15 – 12.15

Az írásbeli befejezése után termenként indulnak haza a diákok.

Kérjük a szülőket, hogy ne közvetlenül a kapu előtt, csoportosulva várják gyermeküket!  

2022. január 28. 8-16 óra ÍRÁSBELI DOLGOZATOK MEGTEKINTÉSE, AZ ÉRTÉKELŐ LAP ÁTVÉTELE. Azoknak a jelentkezőknek az értékelő lapját, akik ezen a napon nem vitték el és megadták az e-mail címüket, elektronikus úton juttatjuk el.

2022. január 27. 14 órától    Pótló írásbeli vizsga

Kérelemre azoknak a tanulóknak, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható, alapos ok (betegség, váratlan közlekedési nehézség) miatt nem tudtak részt venni az előző írásbelin. A távolmaradás okát írásban igazolni kell! A kérelmet elektronikus úton, igazolással együtt kell benyújtani.

2022. február 4. 14 órától     Második pótnap

KIZÁRÓLAG azon vizsgázóknak, kérelemre, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek vagy hatósági karantén, továbbá egyéb, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak 2022. január 27-ei 1. pótnapján nem tudtak megjelenni. A második pótnapra vonatkozó kérelmet január 28-án 16:00 óráig kell benyújtani elektronikus úton. A távolmaradás okát írásban igazolni kell!

 

Számukra az Írásbeli dolgozatok megtekintése, értékelőlap átvétele: 2022. február 9.  8-16 óra

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel, telefonnal másolatot készíthet, és –kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén– az értékelésre észrevételt tehet, a megtekintést követő munkanap 16:00 óráig.

 

Az írásbelivel kapcsolatos aktuális információk iskolánk honlapján olvashatóak, arról külön levelet nem küldünk.

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.