Információk a matematika érettségiről

Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg:

- középszinten  a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell megkövetelni,
ami elsősorban a matematikai fogalmak, tételek gyakorlati helyzetekben való ismeretét és alkalmazását jelenti;
- az  emelt szint  tartalmazza a középszint követelményeit, de az azonos módon megfogalmazott követelmények
körében az emelt szinten nehezebb, több ötletet igénylő feladatok szerepelnek. Ezen túlmenően az emelt szint
követelményei között speciális anyagrészek is találhatók, mivel emelt szinten elsősorban a felsőoktatásban
matematikát használó, illetve tanuló diákok felkészítése történik.