tagozatvezető: Dezső Enikő
telefon: (1) / 217-59-87/ 107-es mellék
e-mail: dezso.eniko@szgya.hu

Szerkezetét tekintve az intézményünk tizenkét évfolyamos. A kisgimnáziumi osztályokba más iskolából jövő gyerekeket is szeretettel várunk. A külsős gyerekek írásbeli felvételi vizsgát tesznek és szóbeli beszélgetésen vesznek részt. Azok a tanulóink, akiknek nem sikerül a kisgimnáziumi felvételi, általános iskolai tanulmányaikat folytathatják tovább. Természetesen nekik is lehetőséget adunk a továbbiakban arra, hogy a pedagógiai programunkban szabályozott módon átkerülhessenek a gimnáziumi osztályba.

 A nyolcosztályos gimnáziumi képzésben évfolyamonként két osztályt indítunk.

 Az 5-10. évfolyamon általános képzés folyik. Az érettségi vizsga megszerzésének feltétele két idegen nyelv tanulása. Angol nyelven minden gimnazistánk tanul, a másik nyelv a német, francia, olasz, latin, japán közül választható. Az idegen nyelvi képzést emelt óraszámban biztosítjuk. Ennek eredményeként diákjaink jelentős része rendelkezik nyelvvizsgával, illetve nyelvekből előrehozott érettségi vizsgát tesz.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges diákok versenyekre való felkészítésére és versenyeken való szerepeltetésére.

Kiemelkedő eredményeket értek el diákjaink idegen nyelvek (angol, német, francia), számítástechnika, matematika, kémia, biológia, történelem, magyar tantárgyakból. A felkészítés a délutáni szakkörökön, illetve foglalkozásokon történik, amelyek aztán az utolsó két évben fakultációs csoportokban érettségire, illetve felvételire való felkészítésben folytatódnak. A személyiségfejlesztésben fontosnak tartjuk a tanórán kívüli ismeretszerzést és szórakozás lehetőségeinek biztosítását is. A tehetség egyik összetevője a gyermek érdeklődése, ezért fokozottan figyelünk arra, hogy a tanulók szívesen vegyenek részt ezeken a foglalkozásokon. Célunk az, hogy kiváló szaktanáraink segítségével, minden diákunk hasznosan tölthesse szabadidejét.

Kora délutáni időszakban szakértő kollégák segítségével fejlesztő játékokon, kézműves foglalkozásokon, filmvetítéseken vehetnek részt a tanulók.

Iskolai könyvtárunk könyvek, folyóiratok, videofilmek, CD-ROM-ok és DVD-k széles választékával, internet hozzáféréssel, egész napos nyitva tartással ideális feltételeket teremt a tanuláshoz, a tanórán szerzett ismeretek bővítéséhez.

Valamennyi osztályfőnök szívügyének tekinti a színház- és múzeumlátogatást. A közösségformálás fontos lehetőségének tartjuk a tanulmányi kirándulásokat és az erdei iskolai programokat.

Fakultációk keretében zajlik a tanulók számára az emelt szintű érettségire való felkészítés, amelyet iskolánk valamennyi oktatott tantárgyából biztosítani tud. A hagyományos tantárgyi fakultációk mellett az utolsó két évfolyamon média és társadalomismeretet is tanulhatnak diákjaink.

Iskolánkban aktív sportélet zajlik. Folyamatosan részt veszünk a kerületi, budapesti sportversenyeken. Korszerű, felújított, műfüves udvarokkal rendelkezünk, melyeket délelőtt a felsősök, délután az alsósok használnak.

Lehetőséget biztosítunk a tanítási szünetek tartalmas eltöltésére. Évek óta szervezünk Boglárlellén és Kincsesbányán nyári táborokat valamint sítábort. Rendszeresen nyelvi táborokat szervezünk, ahol a diákok a tanult nyelveket alkalmazhatják, gyakorolhatják. A gimnázium 9-10. évfolyamában tehetséggondozásra a tagozatos órákon még nagyobb a lehetőség.

Szeretettel várjuk a leendő gyerekeket és a kedves szülőket, iskolánkba a nyílt napjainkon, ahol még bővebben megismerhetink iskolánk felépítését, szerkezetét és a nálunk tanító tanárokat, tanítókat és szabadidős foglalkozást tartó kollegákat.

TELEPHELY KÓD: 001 

 

 ELÉRHETŐSÉGEINK:

1093 Budapest, Lónyay utca 4-8
Telefon: 2-175-987
e-mail: iskolatitkar@szgya.hu

http://www.szgya.hu

A továbbtanulással kapcsolatban érdeklődni Dezső Enikő igazgatóhelyettesnél lehet.