Beiratkozás

Kedves Szülők!

Az e-Ügyintézés felületén 2024. június 19. és 2024. június 26. közötti időszakban lesz
lehetősége a szülőknek/törvényes képviselőknek, hogy gyermekeik adatait előzetesen,
online módon beküldjék a középfokú iskolákba a „Beiratkozás középfokú intézménybe”
(BKI) folyamat segítségével.
A szülők/törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait,
ahová a gyermek felvételt nyert.
A beiratkozás napján történő személyes megjelenéskor a rendszer által generált adatlap
és nyilatkozatok eredeti, aláírt példányát a szülő/törvényes képviselő magával tudja
vinni a középfokú intézménybe.

A beiratkozás időpontja: 2024. június 26-27.
A részletes tájékoztatás a később a honlapon lesz elérhető.

A beiratkozáshoz a következőkre lesz szükség: 

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • diákigazolvány igénylő lap (NEK adatlap)
 • tanulói adatlap
 • nyilatkozat szülői felügyeletről
 • nyilatkozat házirend elfogadásáról
 • meghatalmazás, amennyiben szükséges
 • CSAK AZ 5. ÉVFOLYAMON!: nyilatkozat etika, hit-és erkölcstan választásról
 • A kért adatlapok az iskola honlapján (www.szgya.hu) elérhetők.
 • A beiratkozáshoz mindkét szülő aláírása szükséges.
 • 9. évfolyamon a nyelvi szintfelmérés szeptember első hetében lesz.

Related Posts