Nyolcosztályos gimnázium

Szerkezetét tekintve az intézményünk tizenkét évfolyamos.

A nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkező diákok számára évente két osztályt indítunk.

5/a osztály emelt óraszámú angol nyelvi vagy emelt óraszámú német nyelvi tagozattal

5/b osztály emelt óraszámú matematika vagy komplex társadalomtudományi tagozattal

Az emelt szintű képzés szemléletet és módszertant tartalmaz elsősorban. Az 5-8. évfolyamon a projektoktatás kerül a központba, a 9-12. évfolyamon meg olyan tananyagtartalommal bővül a képzés, ami elősegíti a tanuló sikeres érettségi vizsgáját. A képzés témahetekkel, terepgyakorlatokkal egészül ki. Valamint nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy külső intézményekkel, egyetemekkel, szervezetekkel vegyük fel a kapcsolatot. A 11. és 12. évfolyamon lehetőség van emelt szintű fakultációt választani, ami pedig kifejezetten az emelt szintű érettségire készít fel.

Angol nyelven minden gimnazistánk tanul, a másik nyelv a német, francia, olasz, japán közül választható. 

A második idegen nyelv bevezetését 7. évfolyamtól biztosítjuk heti 2 órában.

Ennek eredményeként diákjaink jelentős része rendelkezik nyelvvizsgával, illetve nyelvekből előrehozott érettségi vizsgát tesz.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, a tehetséges tanulók versenyekre való felkészítésére.

A Szent-Györgyi Tehetséggondozó Program a természettudomány, míg a PUF-GRUND Tehetségprogram a művészetek, a színház és a média iránt érdeklődőket szólítja meg.

Ezt egészíti ki a 11. és 12. évfolyamon a Tudományos Kör, mely keretén belül havi rendszerességgel hívunk meg a művészetek és a tudományok területéről előadókat.

Diákjaink kiemelkedő eredményeket érnek idegen nyelvek (angol, német, francia), számítástechnika, matematika, kémia, biológia, történelem, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. A felkészítés a délutáni szakkörökön, illetve egyéni foglalkozásokon történik.

A személyiségfejlesztésben fontosnak tartjuk a tanórán kívüli ismeretszerzést és szórakozás lehetőségeinek biztosítását is. A tehetség egyik összetevője a gyermek érdeklődése, ezért fokozottan figyelünk arra, hogy a tanulók szívesen vegyenek részt ezeken a foglalkozásokon. Célunk az, hogy kiváló szaktanáraink segítségével, minden diákunk hasznosan tölthesse szabadidejét.

Kora délutáni időszakban szakértő kollégák segítségével fejlesztő játékokon, kézműves foglalkozásokon, filmvetítéseken vehetnek részt a tanulók.

Iskolai könyvtárunk könyvek, folyóiratok, videofilmek, CD-ROM-ok és DVD-k széles választékával, internet hozzáféréssel, egész napos nyitva tartással ideális feltételeket teremt a tanuláshoz, a tanórán szerzett ismeretek bővítéséhez.

Valamennyi osztályfőnök szívügyének tekinti a színház- és múzeumlátogatást. A közösségformálás fontos lehetőségének tartjuk a tanulmányi kirándulásokat és az erdei iskolai programokat.

Iskolánkban aktív sportélet zajlik. Folyamatosan részt veszünk a kerületi, budapesti sportversenyeken.

Lehetőséget biztosítunk a tanítási szünetek tartalmas eltöltésére. Évek óta szervezünk Balatonlellén és Kincsesbányán nyári táborokat.