Tanáraink írták

2017/2018

[Harka Éva]: NEMZETKÖZIESÍTÉS? KIHÍVÁS ELFOGADVA! 2017.10.16. [interjú Arany Zsuzsannával] In: Univ Pécs : a pécsi tudományegyetem online magazinja. Pécs: PTE, é.n.

URL: http://univpecs.com/egyetemi_elet/nemzetkoziesites_kihivas_elfogadva Letöltés ideje: 2017.11.15.

Gamification a közoktatásban. IN: Univpécs: a pécsi tudományegyetem magazinja. (főszerk. Harka Éva)  2017. 4.sz. 66.p.

elektronikusan is (interjú könyvtári asszisztensünkkel, Arany Zsuzsannával)

Pávlicz Adrienn: Múzeumok a Városligetben. IN: Recreation : a Közép-Kelet Európai Rekreációs Társaság Tudományos magazinja. VIII.évf. (2018) 1.sz. p.16-17.

Arany Zsuzsanna: A könyvtárak gamifikációs lehetőségei. In: Videotorium

URL: https://videotorium.hu/hu/recordings/18330/k2-arany-zsuzsanna-a-konyvtarak-gamifikacios-lehetosegei letöltés ideje: 2018. április 19.

Előadás a Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások – K2 továbbképzési sorozat keretében a Könyvtárak új szerepben: Innovatív szolgáltatások című szakmai műhelynapon 2017. november 30-án.

[Harka Éva]: Gamfication az oktatásban. 2017.12.07. [interjú Arany Zsuzsannával] In: Univ Pécs : a Pécsi Tudományegyetem online magazinja. Pécs: PTE, é.n.

URL: http://univpecs.com/kultura/gamification_az_oktatasban letöltés ideje: 2018. április 20.

Arany Zsuzsanna: A gamifikáció mint új oktatási módszer lehetőségei a közoktatásban. In: Ács-Bíró Adrienn, Maisch Patrícia (szerk.): Horizontok és Dialógusok Konferencianapok: absztraktkötet. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, 2018. 20. o.

2018/2019

Pávlicz Adrienn: Zen in Light: vietnámi töklámpás, az alkotás és az elcsendesedés művészete. IN: Recreation : a Közép-Kelet Európai Rekreációs Társaság Tudományos magazinja. VIII. évf. (2018) 2. sz. p. 26-27.

Pávlicz Adrienn: Ön-Arc-Kép: indonéz-maláj technikák festőtanfolyam: az alkotás mindenkié!. IN: Recreation : a Közép-Kelet Európai Rekreációs Társaság Tudományos magazinja. VIII. évf. (2018) 3. sz. p. 16-17.

Pávlicz Adrienn: A magyar népmesék napja IN: Recreation : a Közép-Kelet Európai Rekreációs Társaság Tudományos magazinja. VIII. évf. (2018) 4. sz. p. 16-17.

Arany Zsuzsanna: Olvasás, élmény, könyvtár: egy könyvtárostanári konferencia lenyomata. IN: Könyv, könyvtár, könyvtáros.  27. évf. (2018) 10. sz.

Arany Zsuzsanna, Nagy Andor, Németh Márton, Radó Rita : Mozaikok az eszéki Bobcatsss 2019 konferenciáról. IN: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 28. évf. (2019) 2. sz. p. 16-23.

Arany Zsuzsanna: Detektív verseny a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban. IN: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 28. évf. (2019) 2. sz. p. 37-42.

Pávlicz Adrienn: Merj hibázni! : Imprószínház a HTG-vel!. IN: Recreation: a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság tudományos magazinja. IX. évf. (2019) 1. sz. p. 18-19.

2019/2020

Pávlicz Adrienn: A Pál utcai fiúk nyomában: mobilapplikáció készült Molnár Ferenc regényéhez. IN: Recreation: a Közép-Kelet Európai Rekreációs Társaság tudományos magazinja. IX. évf. (2019) 2. sz. p. 24-26.

Arany Zsuzsanna: A gamifikáció mint új oktatási módszer közoktatásban való megjelenése és a benne rejlő lehetőségek. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2018. URL: https://www.ecosim.hu/ecosim_www/data/downloads/51/arany_zsuzsanna_a_gamifikacio_mint_uj_oktatasi_modszer_kozoktatasban_valo_megjelenese_es_a_benne_rejlo_lehetosegek.pdf (utolsó letöltés: 2019. szeptember 20.)

Arany-Nagy Zsuzsanna: A gamifikáció mint a könyvtár-pedagógiát segítő módszer. IN.: TMT 66. évf. (2019) 9. sz. 517-533. o. https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12374 (utolsó letöltés: 2019. november 28.)

Arany Zsuzsanna: Kalauz az olvasóvá neveléshez. IN.: Könyv, könyvtár, könyvtáros 28. évf. (2019) 5. sz.

Arany Zsuzsanna: Játékos könyvtárak – könyvtári játékok: a játékosítás módszerének alkalmazása könyvtári környezetben. IN.: Valóságos könyvtár – könyvtári valóság IV.: konferenciaprogram az előadások tartalmi összefoglalóival. http://lis.elte.hu/vkkv4/VKKV4_absztraktkotet.pdf p. 32. (utolsó letöltés: 2019. november 28.)

Arany Zsuzsanna, Jurkinya Mihályné: Ismerkedés Fehér Klára életével és munkásságával. In: Tempus Közalapítvány: Tudástár: módszertani ötletgyűjtemény és digitális módszertár. https://tka.hu/tudastar/dm/552/ismerkedes-feher-klara-eletevel-es-munkassagaval (utolsó letöltés: 2020. január 27.)

Pávlicz Adrienn, Magyar Márton : „Megosztod vagy megéled?” Avagy irodalomterápia napjainkban = „Share or live the expreience?” or literature therapy of nowadays. IN.: Recreation X. évf. (2020) 1. sz. p. 30-31.

2020/2021

Pávlicz Adrienn: Költészettel a koronavírus idején: a Magyar Költészet Napja a József Attila Emlékhelyen IN.: Recreation X. évf. (2020) 2. sz. p. 28-29.

Közelítés a Szent-Györgyi könyvtárában. Bemutatkozó beszélgetés az iskolai könyvtár munkájáról.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=N9lgGW8ubk4&t=58s  Utolsó letöltés: 2020.10.21.

Az élő beszélgetés az Iskolai könyvtári világhónap Közelítő című programsorozatában készült. A beszélgetést vezette Pávlicz Adrienn, beszélgetőtársai Arany-Nagy Zsuzsanna és Tóth Viktória könyvtárosok, Csépányi Alexandra matematika tanár és Pascal Armand 10.b osztályos diák.