Nevelőtestület

NévEmailTantárgyOsztályfőnökMk-vezetőFogadóóra
Nagy Gergő Adriánigazgato@suli.szgya.hutörténelem-közigazgatási ismeretekigazgatószerda 1. óra
Hedrich Andreahedrich.andrea@suli.szgya.humagyarnevelési igazgatóhelyetteshétfő 1. óra
Kránicz Eszterkranicz.eszter@suli.szgya.hunémet nyelvoktatási igazgatóhelyetteskedd 3. óra
Oláh Ildikóolah.ildiko@suli.szgya.huinformatikaszakmai igazgatóhelyettes
Ács Katalin Juliannaacs.katalin@suli.szgya.hunémet nyelv-magyar
Acsai Roland Józsefmagyarkedd 4. óra
Berkics Karola Hannaberkics.karola@suli.szgya.humagyar7.a
Boros Zsófia
Bozsokiné Gán Hajnalkagan.hajnalka@suli.szgya.hutanító3.ahétfő 3. óra
Czakó Zsuzsanna Ágnesczako.zsuzsanna@suli.szgya.hutanító4.acsütörtök 5. óra
Csapkó Krisztina Erzsébetcsapko.krisztina@suli.szgya.huföldrajz-történelem12.ccsütörtök 4. óra
Cserjési Dominikacserjesi.dominika@suli.szgya.hufrancia nyelvszerda 5. óra
Demeter Zsófia Terézdemeter.zsofia@suli.szgya.huangol nyelvkedd 5. óra
Dezső Alizdezso.aliz@suli.szgya.hukémiacsütörtök 4. óra
Döklen Balázsdoklen.balazs@suli.szgya.humatematika8.bmatematika-informatikacsütörtök 3. óra
Fabók Gizellafabok.gizella@suli.szgya.huének-zenehétfő 5. óra
Fóth Andreafoth.andrea@suli.szgya.humagyar-drámahétfő 3. óra
Gajda-Gusztafik Dóra Máriagusztafik.dora@suli.szgya.humagyarszerda 3. óra
Gyöngyös Pétergyongyos.peter@suli.szgya.humatematikaszerda 3. óra
Harangozó Veronikaharangozo.veronika@suli.szgya.hutestnevelés-táncprojekthétfő 4. óra
Hegedűsné Tálos Esztertalos.eszter@suli.szgya.hunémet nyelv-média6.ainnovációshétfő 4. óra
Hódi Erikahodi.erika@suli.szgya.hutestnevelés11.ctestneveléshétfő 4. óra
Horváth Ibolyahorvath.ibolya@suli.szgya.huolasz nyelv
Horváth-Nagy Nikolett
Iványi Rudolfivanyi.rudolf@suli.szgya.hutestnevelés9.dhétfő 4. óra
Jakobi Zsuzsannajakobi.zsuzsanna@suli.szgya.hunémet nyelv-angol nyelv
Jurkinya Mihály Tibornéjurkinya.ottilia@suli.szgya.hutanító4.báltalános iskolai tagozatkedd 6. óra
Király Attilakiraly.attila@suli.szgya.huföldrajz12.b
Kisné Marx Beáta Zsuzsannamarx.bea@suli.szgya.hufejlesztő pedagógushétfő 7. óra
Kontra Péterkontra.peter@suli.szgya.hutanító-drámahétfő 3. óra
Lázók Vivien
Lévay Krisztina
Madarász Zsuzsanna Ildikó
Menzák Editmenzak.edit@suli.szgya.hutanító5.ahétfő 2. óra
Mészáros Lilla Ildikó
Meszéna Évameszena.eva@suli.szgya.huangol nyelv-matematika8.aszerda 4. óra
Mogyorósi Csilla
Molnár Istvánmolnar.istvan@suli.szgya.humatematikakedd 1. óra
Nagy Andrea
Nagy Félixnagy.felix@suli.szgya.hurendszergazda
Nagy Gergő Adriánigazgato@suli.szgya.hutörténelem-közigazgatási ismeretekigazgatószerda 1. óra
Nagy Magdolnanagy.magdolna@suli.szgya.hutanító
Ömböly Attilaomboly.attila@suli.szgya.hutestnevelés5.cpéntek 3. óra
Pajor Dávidpajor.david@suli.szgya.hunapközi8.ckedd 5. óra
Pávlicz Adriennpavlicz.adrienn@suli.szgya.humagyar10.amagyar
Petyovszki Ádámpetyovszki.adam@suli.szgya.hukémia-biológia9.akedd 4. óra
Sági Gergősagi.gergo@suli.szgya.hutörténelemszerda 3. óra
Sebestyén Istvánsebestyen.istvan@suli.szgya.humatematika
Sipos Emesesipos.emese@suli.szgya.hujapán nyelvszerda 1. óra
Spiller Évaspiller.eva@suli.szgya.huinformatikaszerda 4. óra
Spránitzné Csépányi Alexandracsepanyi.alexandra@suli.szgya.humatematika11.acsütörtök 2. óra
Szabó Krisztinaszabo.krisztina@suli.szgya.hutanítószerda 4. óra
Szakács Péterszakacs.peter@suli.szgya.humatematikacsütörtök 3. óra
Szecseiné Fehér Andreafeher.andrea@suli.szgya.hufrancia nyelv-történelem6.bDÖK segítőpéntek 4. óra
Szendrey Lívia Cecíliaszendrey.livia@suli.szgya.hubiológia-etika6.cszerda 6. óra
Szepesi Dániel Álmosszepesi.daniel@suli.szgya.hutörténelem10.btörténelem és művészetekhétfő 5. óra
Takács Szabolcsné Kasza Zita Cecíliakasza.zita@suli.szgya.hubiológia-kémia12.atermészettudományhétfő 3. óra
Tomopulu Elenitomopulu.eleni@suli.szgya.huangol nyelv9.chétfő 4. óra
Tóth Viktóriakonyvtar@suli.szgya.hukönytárostanárkompetenciahétfő 3. óra
Törőcsik Katalintorocsik.katalin@suli.sgya.huvizuális kultúrakedd 4. óra
Váradi Katalinvaradi.katalin@suli.szgya.hunémet nyelv
Varga Dominikavarga.dominika@suli.szgya.huangol nyelv-testnevelésszerda 3. óra
Varga Éva Juditvarga.eva@suli.szgya.humagyar11.bkedd 3. óra
Varga Mária Ildikóiskolatitkar@szgya.huiskolatitkár
Vecsernyésné Zala Juditzala.judit@suli.szgya.hutestnevelés, gyógytestnevelő10.cszerda 7. óra
Wéber Ritaweber.rita@suli.szgya.hunémet nyelv-történelem7.b
Zsinkó Klárazsinko.klara@suli.szgya.humagyarhétfő 1. óra