Nevelőtestület

NévTantárgyOsztályfőnökMunkaközösség-vezetőFogadóóra
Ács Katalin Juliannanémet nyelv-magyarhétfő5. óra
Berkics Karola Hannamagyarhétfő3. óra
Botyánszki-Horváth Zsuzsannajapán nyelvcsütörtök3. óra
Bozsokiné Gán Hajnalkatanító4.bkedd3. óra
Czakó Zsuzsanna Ágnestanító3.aszerda2. óra
Csapkó Krisztina Erzsébetföldrajz-történelem11.ckedd2. óra
Cserjési Dominikafrancia nyelvhétfő3. óra
Cserjésné Kláminger Erikatanító4.aszerda3. óra
Deutsch Gabriellaangol nyelv10.akedd3. óra
Dezső Alizkémiahétfő2.óra
Döklen Balázsmatematika7.bmatematika-informatikapéntek4. óra
Fabók Gizellaének-zeneszerda3. óra
Fóth Andreamagyar-drámaszerda3. óra
Gaál Nóraangol nyelvcsütörtök5. óra
Golenyák Gabriellatanítóhétfő6. óra
Gusztafik Dóra Máriamagyarhétfő2. óra
Gyöngyös Pétermatematikacsütörtök2. óra
Harangozó Veronikatestnevelés-táncművészetekszerda6. óra
Hedrich Andreamagyarnevelési igazgatóhelyetteshétfő1. óra
Hegedűsné Tálos Eszternémet nyelv-média5.ainnovációsszerda2. óra
Hegedüsné Tomori Líviamagyar-napközikedd6. óra
Hódi Erikatestnevelés10.ctestneveléscsütörtök5. óra
Hofmeisterné Kertész Annamáriaangol nyelvszerda2. óra
Horváth Ibolya Máriaolasz nyelvszerda5.óra
Iványi Rudolftestnevelés12.ahétfő4. óra
Jakobi Zsuzsannanémet nyelv-angol nyelvpéntek2. óra
Jurkinya Mihály Tibornétanító3.balsó tagozatszerda4. óra
Király Attilaföldrajz11.bkedd4.óra
Kontra Pétertanító-drámakedd3. óra
Kövér Attilamatematikakedd4. óra
Kránicz Eszternémet nyelvoktatási igazgatóhelyetteskedd5. óra
Labanc Klárabiológiacsütörtök3. óra
Lőrincz Jánosmatematikakedd2. óra
Menzák Edittanító2.ahétfő3. óra
Meszéna Évaangol nyelv-matematika7.acsütörtök5. óra
Molnár Istvánmatematikaszerda2. óra
Nagy Gergő Adriántörténelem-közigazgatási ismeretekigazgatószerda1. óra
Nagy Magdolnatanítócsütörtök3. óra
Oláh Ildikóinformatikaszakmai igazgatóhelyetteskedd3. óra
Osgyán Dittatörténelem-közigazgatási ismeretek12.ccsütörtök2. óra
Ömböly Attilatestnevelés8.chétfő5. óra
Pajor Dávidnapközi7.ccsütörtök5. óra
Pávlicz Adriennmagyar9.amagyarkedd3. óra
Petyovszki Ádámkémia-biológia8.ahétfő1. óra
Pribék Mihályangol nyelvhétfő2. óra
Remeli Antonfizikacsütörtök3. óra
Schmidtné Késmárky Zsófianémet nyelv-olasz nyelvpéntek2.óra
Spiller Évainformatikapéntek2. óra
Spránitzné Csépányi Alexandramatematika8.bcsütörtök6. óra
Szabó Krisztinatanító1.ahétfő4. óra
Szakács Pétermatematikahétfő4. óra
Szecseiné Fehér Andreafrancia nyelv-történelem5.bDÖK segítőszerda4. óra
Szendrey Lívia Cecíliabiológia-etika5.ckedd6. óra
Szepesi Dániel Álmostörténelem9.btörténelemkedd4. óra
Szöllősy Anna Saroltarajz-technikahétfő3. óra
Szudi Petraangol nyelvhétfő4. óra
Takács Szabolcsné Kasza Zita Cecíliabiológia-kémia11.atermészettudományhétfő2. óra
Tomopulu Eleniangol nyelv12.bszerda6. óra
Tóth Viktóriakönytárostanárkompetenciahétfő2. óra
Váradi Katalinnémet nyelvhétfő3. óra
Varga Éva Juditmagyar10.bszerda3. óra
Varga-Szabó Juliánnatanító2.bpéntek1. óra
Vecsernyésné Zala Judittestnevelés, gyógytestnevelő9.ccsütörtök4. óra
Völgyesi Dávidinformatikapéntek4. óra
Wéber Ritanémet nyelv-történelem6.bcsütörtök5. óra
Weinwurm Bence Árpádné Tóth Katalinangol nyelv6.akedd4. óra
Zsinkó Kláramagyarszerda3. óra