Iskolapszichológus

Hadnagy Eszter vagyok, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium iskolapszichológusa.

 

Munkám rövid bemutatása

 

Iskolapszichológusként az iskolában folyó sokrétű oktató-nevelő munkát a saját szakmai eszközeimmel támogatom, ezért olyan kérdésekkel, problémákkal foglalkozom legfőképpen, amelyek a tanítással-tanulással, és a gyermekek iskolai életével kapcsolatosak.

 

Munkám célja hozzájárulni a gyermekek iskolai sikerességének és jóllétének támogatásához, segítéséhez, a problémák megelőzéséhez és megoldásához.

 

Azonban bármilyen más problémával is megkereshetnek (például családi probléma, súlyosabb pszichés probléma), ekkor is segítséget nyújthatok a helyzet kezelésében, a megoldások keresésében, és szükség szerint továbbirányíthatom Önt/Önöket a megfelelő ellátás megtalálásához (szakértői vizsgálat, nevelési tanácsadás, diagnosztikai vizsgálat, hosszabb távú terápiás ellátás, egészségügyi ellátás, családgondozás, gyermekvédelem, stb.).

 

Iskolapszichológus hosszútávú terápiás ellátást semmilyen esetben sem nyújt.

 

Erre az iskolapszichológust sem státusza, sem kapacitása, sem végzettsége nem teszi jogosulttá. A hozzám fordulók a közös munka elkezdésével és szülők/gondviselők esetében a Szülői Beleegyező Nyilatkozat aláírásval ezt tudomásul veszik.

 

Hogyan lehet felvenni velem a kapcsolatot?

 

A kapcsolatot felveheti velem a pedagógus, a szülő, és maguk a gyermekek is. Fontos szabály azonban, hogy a gyerekekkel való közvetlen foglalkozáshoz minden esetben szükség lesz a szülők hozzájárulására, közreműködésére is, míg a gyermek 16. életévét be nem töltötte.

 

Időpontért minden esetben arra kérem, hogy írjon emailt az iskolapszichologus@suli.szgya.hu címre. Telefonon nem fogadok bejelentkezést, ahogy esetismertetést, problémaösszefoglalást sem veszek fel telefonon keresztül. Ez minden esetben az első személyes találkozáskor történik.

 

Titoktartás

 

A gyermekeket érintő kérdésekben együttműködöm az iskola vezetésével, a pedagógusokkal, szülőkkel és más segítő szakemberekkel is. Eközben azonban ügyelek a szakmai titoktartásra is, ami azt jelenti, hogy az együttműködéseket megbeszélem a klienseimmel is, és a foglalkozások során megfogalmazott, elmondott személyes információkat nem adom tovább. Munkámat konzultációs-tanácsadási szakmai keretek között végzem.

 

Néhány kiemelt terület, amelyben segíthetek:

 • tanulással kapcsolatos nehézségek, tanulási motiváció, tanulási sikeresség támogatása
 • stresszkezelés, szorongás, teljesítményszorongás
 • beilleszkedési nehézségek, viselkedés, társas kapcsolatok segítése
 • társakkal való kapcsolati problémák, kapcsolati-, kommunikációs készségek javítása
 • konfliktusok kezelése, kortárs bántalmazás kezelése, megelőzése
 • érzelmi, indulatkezelési nehézségek
 • az iskolai szabályokhoz való alkalmazkodás, viselkedési, problémák
 • váratlan, súlyos élethelyzetekben való támogatás, krízistanácsadás
 • az osztályközösség, a gyerekek közötti kapcsolatok segítése
 • a közösséget érintő kritikus helyzet kezelése, feldolgozás segítése
 • alapvető pszichológiai/mentálhigiénés ismeretek átadása, pszichoedukáció
 • tehetséggondozásban, pályaorientációban való közreműködés

 

Elérhetőségem megtalálható az iskola weboldalán, és más dokumentumaiban, de kapcsolatba lehet lépni velem az osztályfőnök, illetve az iskolavezetés segítségével is.