Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy azoknak a gyermekeknek, akik iskolánkban kezdik az első tanévüket, illetve még soha nem voltak befizetve ebédre és szeretnék igénybe venni a szolgáltatást, a  szgyapenztar@intezmenyuzemeltetes.hu

e-mail címre az alábbi adatait szíveskedjenek megküldeni:

adatok:  -gyermek neve

   -osztály

   -lakcím

          -anyja neve,

                               -kapcsolattartás e-mail címe

EBÉDBEFIZETÉS

2020. OKTÓBER hónapra

 További információ a köv. telefonszámon munkanapokon 8:00 és 16:00 között: 06-30-2041688

Ebédlemondás e-mailben és smsben: szgyapenztar@intezmenyuzemeltetes.hu, 06-30-2041688

Az átutalás és a bankban történő befizetés utolsó napja: 2020. SZEPTEMBER 21.

BANKSZÁMLASZÁM: 10401196-00029012-00000002 (K&H bank) Folytatás...

Iskolánk a következő (2020. őszi) érettségi időszakban kijelölt vizsgáztató központ lett.

A vizsgákra 2020. augusztus 26-tól, 2020. szeptember 7-ig lehet jelentkezni az iskolánkban, munkanapokon reggel 8 és 15 óra között.

Az érettségivel kapcsolatos információk elérhetőek itt:
(PDF)

Jelentkezési lap – egyes vizsgatárgyakból
(PDF)

Jelentkezési lap – rendes érettségi vizsgára
(PDF)

Intézményi igazolás az előrehozott érettségi vizsga letételéhez szükséges tanulmányi feltételek teljesítéséről

(DOC)

Hiánypótlással és egyéb információkéréssel kapcsolatban a következő email címre  írjanak: levay.kriszti@szgya.hu

Kedves Diákok!

Kedves Szülők!

Tanévkezdéssel kapcsolatos információk:

1. 1-4. évfolyam 8 órakor kezd. Az 1. évfolyamosoknak 8 órától rövid, de annál meghittebb tanévnyitó ünnepély lesz a díszteremben. Kérjük, hogy az elsős gyerekeket családonként egy szülő képviselje.

Az 5-8. évfolyam 9 órakor kezd. Az 5. évfolyamosoknak szintén rövid és meghitt tanévnyitó ünnepély lesz a díszteremben 9 órakor.

A 9-12. évfolyam 10 órakor indítja az évet.

2. Minden osztálynak négy tanítási óra lesz megtartva.

Ennek megfelelően az alsós diákoknak 12:00 órakor, a felsősöknek és kisgimnazistáknak 13:00 órakor, míg a nagygimnazistáknak 14:00 órakor ér véget a nap.

Megkérjük a kedves Szülőket, hogy gyermeküket az iskola előtt várják a távolságtartási szabályok betartásával. A portán nem lehet várakozni, az épületbe csak indokolt esetben és kizárólag maszkban léphetnek be! Köszönjük a megértésüket, ezek az intézkedések az Önök, illetve gyermekeik védelmében születtek.

3. A tankönyveket az első napon kapják meg a diákok az osztályfőnököktől.

4. Az 1-4. évfolyamon a minden diáknak, az 5-8. évfolyamon a ferencvárosi diákoknak járó füzetcsomagot a tanulók az osztályfőnököktől kapják meg.

További információk és az intézményre vonatkozó járványügyi szabályok az alábbi dokumentumban találhatók: (PDF)

Kedves Diákok!

Tisztelt Szülők!

A 2020-21-es tanév a szokásos rendben kezdődik.

A tanévnyitóra 2020. szeptember 1-én délelőtt 8 órakor kerül sor.

Az első napon osztályfőnöki órák lesznek, melyek után a gyerekek hazamehetnek. Természeten a délutáni felügyeletet igény szerint biztosítjuk.

A tankönyveket az első napon kapják a diákok. A tanévre vonatkozó tanszerekről az első napokban az osztályban tanító pedagógusok adnak felvilágosítást.

Újabb információkért, kérjük, figyeljék honlapunkat.

Az utolsó nyári szüneti napokra jó pihenést kívánunk!

 

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Iskolánk  legközelebb a következő időpontban lesz nyitva:

2020. augusztus 19. (szerda)
9:00-13:00 között

Minden egyéb kérést a következő email címre lehet írni:

iskolatitkar@szgya.hu

Köszönjük.

A 2020/21. tanév 5. és 9. évfolyam gimnáziumi osztályaiba beiratkozott tanulók szülei részére 2020. június 25-én 17 órától szülői értekezletet tartunk.

Az emberi erőforrások minisztere 10/2020. (V. 29.) EMMI határozta alapján:

A beiratkozás időpontja:

2020. június 22. (hétfő) 8. 00 – 12. 00 óra között

Folytatás...

GIMNÁZIUMI FELVÉTELI

Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján a 2020/21. tanévre iskolánkba felvett tanulók a

0041-es tanulmányi területre (PDF)

0042-es tanulmányi területre (PDF)

0043-as tanulmányi területre (PDF)

0044-es tanulmányi területre (PDF)

0045-ös tanulmányi területre (PDF)

0046-os tanulmányi területre (PDF)

0047-es tanulmányi területre (PDF)

0081-es tanulmányi területre (PDF)

0082-es tanulmányi területre (PDF)

0083-as tanulmányi területre (PDF)

Kedves Érettségizők!
A kormányrendeletben meghatározottak szerint az előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket pedig az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hivatalból törli a kormányrendelet alapján, kivéve
a) a Vizsgaszabályzat 12. § (15)-(16) bekezdésében meghatározott vizsgákat, valamint
b) a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit.
A benyújtott vizsgajelentkezések törlése központilag hivatalból történik meg.

FIGYELEM!
A fentiek szerinti vizsgák hivatalból történő központi törlése nem érinti a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit! Ha a végzős vizsgázó mégis töröltetni szeretné a szintemelő vizsgáját, akkor azt kérelmeznie kell.

Mindemellett a vizsgajelentkezést fogadó intézmények számára azonnali feladat a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 4.§ (3)-(5) bekezdések szerinti vizsgázói kérelmek kezelése.

A kérelemre vonatkozó tájékoztatás itt érhető el:

https://www.oktatas.hu/…/2020…/vizsgajelentkezes_modositasa/

2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet.”

Az érettségi szervezése a tegnap este megjelent kormányrendeletnek megfelelően zajlik.
A legfontosabb, hogy nyugodtan készüljetek.

Bármilyen kérdésetek, problémátok van, keressetek bátran.
Beleznay Tamás

felhívás

Körzetünk listája:

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3H/Pub/JelReszletes/12984

 

 

 

Kedves Szülők!

A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021-es tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a következőképpen kell eljárunk a 7/2020. EMMI határozat értelmében.

1. A jelentkezést elsősorban, ha lehetőségük van, elektronikus úton tegyék meg.

Kérem Önöket, hogy az elsosbeiratkozas@gmail.com címre írjanak elektronikus levelet, melyben jelzik felvételi kérelmüket iskolánk első osztályába.

A levélben írják meg a gyermek

  • nevét
  • oktatási azonosítóját
  • születési helyét
  • születési idejét
  • állandó lakcímét
  • édesanyja lánykori nevét
  • gondviselője nevét
  • gondviselője e-mail címét
  • TAJ számát

2. Amennyiben elektronikus úton nem lehetséges a jelentkezés, megtehetik telefonon is. Az iskola központi számának (2-176-476) hívását követően tárcsázzák a 116. melléket, hétköznapokon 9 és 12 óra között.

A fenti adatokra lesz szükség.

 

 

Köszönettel

Beleznay Tamás

Tájékoztatás a tantermen kívüli, digitális oktatás menetéről

2020. március 16-tól az oktatás iskolánkban is digitális felületeken keresztül zajlik, az alábbi feltételek szerint:

1-4. évfolyam: A tanítók minden hétfőn és csütörtökön kiküldik a szülőknek a gyakorlandó feladatokat, feldolgozandó anyagokat.
5-6. évfolyam: Az osztályokban tanító szaktanárok minden hétfőn és csütörtökön az osztályfőnökökön keresztül elküldik a szülőknek az elvégzendő feladatokat, melyeket szerda, ill. vasárnap este 6 óráig kell megoldva visszaküldeni az üzenetben a szaktanár által megadott elérhetőségre. Minden szaktanár kijelölt időpontban hetente online fogadóórát tart, amikor a tanulók és a szülők is megkereshetik kérdéseikkel.

7-11. évfolyam: Amennyiben még nem áll rendelkezésre, a szaktanárok létrehoznak a tanulócsoportjaik számára egy kapcsolattartási felületet, amelyen keresztül az oktatás és az anyagok kiküldése folyik. A szaktanár minden hétfőn és csütörtökön elküldi az elvégzendő feladatokat, melyeket szerda, ill. vasárnap este 6 óráig kell megoldva visszaküldeni a szaktanár által megadott elérhetőségre. Minden szaktanár kijelölt időpontban hetente online fogadóórát tart, amikor a tanulók és a szülők is megkereshetik kérdéseikkel. Az előrehozott érettségizőkkel a szaktanárok folyamatosan tartják a kapcsolatot.

12. évfolyam: A szaktanárok a tanulókkal folyamatosan tartják a kapcsolatot az érettségire készülés jegyében.
Az online órák egyeztetése folyamatban.

A tanév folyamán esedékes vizsgák, évfolyamdolgozatok
Az évfolyamdolgozatok, kisérettségi vizsgák, valamint a 8. osztályos nyelvi vizsgák jelen állás szerint elmaradnak. Amennyiben ezek esedékességekor a tantermi oktatás már újra lehetséges lesz, a vizsgákat felmérés és önellenőrzés céljából megszervezzük.
A 12. évfolyamnak összeállított próbaérettségi dolgozatokat a tanulóknak kiküldjük, melyeket az üzenetben meghatározott időre és elérhetőségre kell visszaküldeni.

Kedves Mindenki!

Néhány újabb információ:

1. Felügyelet

Államtitkár Úr tájékoztatója alapján felügyeletet kell biztosítani azoknak a tanulóknak, akiknek a „szüleinek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához.”

Egyéb esetben sajnos nem, és nyomatékosan felhívom figyelmüket arra, hogy a fertőzés veszélye ebben az esetben lényegesen nagyobb, mintha otthon lenne a gyermek. Kérem, hogy gyors válaszaikkal segítsék munkánkat és jelezzék az osztályfőnököknek, ha az említett szülők nem tudják biztosítani a felügyeletet gyermekeik számára.

2. Ebédbefizetéssel kapcsolatban:

keddi naptól, az ingyenesek kivételével az étkezés lemondásra került. A következő ebédbefizetésnél az ebből keletkező összeg jóváírásra kerül. Az áprilisi befizetés egyenlőre halasztódik, kérem, hogy ne utaljanak. Kérünk minden ingyenesen étkezőt, ha nem tart igényt a háromszori étkezésre, akkor mondja ezt le az ismert elérhetőségeken:

e-mail: szgyapenztar@intezmenyuzemeltetes.hu vagy SMS-ben 06-30-2041688.

Azok az ingyenesek, akik igényt tartanak az étkezésre, később kapnak információt az átvétel módjáról és idejéről.

3. Leendő elsősökkel történő ismerkedő beszélgetések elmaradnak.

4. A holnapi nap (03.16.) folyamán 10 és 14 óra között a diákok, szülők elvihetik a bent maradt dolgaikat!”

Kedves Mindenki!
(gyerekek, szülők, kollégák, érdeklődök)
Gondolom mindenkihez eljutott a hír, hogy az iskolák bizonytalan ideig zárva tartanak.
Ami a legfontosabb, hogy mindenki legyen nyugodt. ne üljetek fel az álhíreknek, félinformációknak.
Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy a tanév a problémák ellenére sikeresen lezáruljon.
1. Az épületet természetesen majd ki fogjuk nyitni, hogy az esetlegesen tanuláshoz szükséges bent maradt könyveket, eszközöket haza tudjátok vinni. Erről majd tájékoztatunk Benneteket. Türelmet kérek.
2. Az ebédbefizetés változásáról is adunk majd információt, egyenlőre ne tegyetek, tegyenek semmit.
3. Dolgozunk, dolgoznak a távoktatás megoldásán, emellett mindenféle iránymutatás nélkül gyakorolni lehet, kötelező olvasmányokat lehet olvasni, tételeket nagy nyugalommal ki lehet dolgozni és akár meg is lehet tanulni, és a memoritereket is és még sorolhatnám.
Attól, hogy nincs tanítás az iskolában Ti tanuljatok, gyakoroljatok. Gimnazistáink! Kerüljétek a nyilvános helyeket, lehetőleg maradjatok otthon, viselkedjetek felnőtt módjára, felelősséggel, mutassátok meg, hogy valóban tudtok felelősséggel gondolkodni és viselkedni.

Vigyázzon mindenki magára.
Beleznay Tamás