EBÉDBEFIZETÉS

2019. DECEMBER hónapra

 További információ a köv. telefonszámon munkanapokon 8:00 és 16:00 között: 06-30-2041688

Ebédlemondás e-mailben és smsben: szgyapenztar@intezmenyuzemeltetes.hu, 06-30-2041688

Személyes befizetési lehetőség:

2019. NOVEMBER  19.-én (kedden) 7:30-tól 13:00-ig

Az átutalás és a bankban történő befizetés utolsó napja: 2019. NOVEMBER 22.

BANKSZÁMLASZÁM: 10401196-00029012-00000002 (K&H bank)

Közlemény: gyermek neve, osztály, befizetési időszak

Kedvezményezett: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ Folytatás...

Iskolánk  Karbantartót keres.

Jelentkezni a következő címen lehet:

allas@szgya.hu

Bővebb információ:

+361-2176-476 / 116-os mellék

EBÉDBEFIZETÉS

2019. OKTÓBER hónapra

Ebédlemondás és további információ a köv. telefonszámon munkanapokon 8:00 és 16:00 között: 06-30-2041-688

Személyes befizetési lehetőség:

2019. SZEPTEMBER  24.-én (kedden) 7:30-tól 13:00-ig

Folytatás...

Kedves Szülők és Diákok!

Létrehozásra került a kreta@szgya.hu email cím, ahol lehet jelezni ha bárkinek bármi gondja van a kréta rendszerbe való belépéssel. Minden esetben kérjük jelezzék, legalább a gyermek nevével és osztálya megnevezésével, hogy kivel kapcsolatban írnak.

Tisztelt Szülők, kedves Diákjaink!

A tanévnyitó szeptember 2-án, hétfőn 8 órakor lesz, melyet a diákok 6. évfolyamig az udvaron tekintenek meg.

Az első osztályosok szüleinek 9 órakor a Díszteremben szülői értekezletet tartunk. Az elsős gyerekek számára a nap 10:45-kor ér véget, ekkor haza lehet őket vinni, de szükség esetén 16 óráig napközit biztosítunk.

A többi évfolyamon 11:40-ig tart az első tanítási nap, napközi 16:00 óráig lesz.

Az 5. évfolyamosok és a 9.c osztály szüleinek 17:00 órakor szülői értekezletet tartunk az osztálytermekben.

TANKÖNYVEK ÁTVÉTELE

A tankönyvek átvételére szeptember 2-án kerül sor az osztályfőnök közreműködésével. Kérjük, mindenki hozzon megfelelő méretű táskát a hazaszállításukhoz!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 10-12. évfolyamon az esetlegesen elmulasztott normatív kérelmek igazolására 2019. október 1-ig van lehetőség, mely határidő elmulasztása jogvesztő!

Ferencvárosi állandó lakcímmel rendelkező tanulóink részére az Önkormányzat idén is nyújt tankönyvátogatást, melynek részleteit itt (PDF) olvashatják, míg az igénylőlapot itt (PDF) találják. A kérelem benyújtására 2019. október 31-ig van lehetőség a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A határidő elmulasztása jogvesztő!

Mindenkinek jó pihenést kívánunk a fennmaradó napokra!

Iskolánk a következő (2019. őszi) érettségi időszakban kijelölt vizsgáztató központ lett.

A vizsgákra 2019. augusztus 26-tól, 2019. szeptember 5-ig lehet jelentkezni az iskolánkban, munkanapokon reggel 8 és 15 óra között.

Az érettségivel kapcsolatos információk elérhetőek itt
(PDF)

Jelentkezési lap – egyes vizsgatárgyakból
(PDF)

Jelentkezési lap – rendes érettségi vizsgára
(PDF)

Jelentkezési lap- OKJ-s  rendes
(PDF)

Jelentkezési lap- OKJ-s egyes vizsgatárgyból
(PDF)

A javítóvizsgák időpontjai: 

Tantárgyak

Időpont

matematika, kémia 2019. augusztus 27. 8 óra
magyar nyelv és irodalom, angol, természetismeret, történelem, földrajz, fizika, biológia, informatika 2019. augusztus 28. 8 óra

Az osztályozó vizsgák időpontjai:

Tantárgyak

Időpont

matematika, magyar nyelv és irodalom, biológia, német, informatika 2019. augusztus 27. 8 óra
fizika, földrajz, történelem 2019. augusztus 28. 8 óra

Az intézményvezető pályázat eredményeként iskolánk igazgatója újra Beleznay Tamás.

EBÉDBEFIZETÉS

2019. SZEPTEMBER hónapra

Ebédlemondás és további információ a köv. telefonszámon munkanapokon 8:00 és 16:00 között: 06-30-2041688

Személyes befizetési lehetőség:

2019. AUGUSZTUS  27.-én (kedden) 7:30-tól 13:00-ig

Az átutalás és a bankban történő befizetés utolsó napja: 2019. AUGUSZTUS 23.

BANKSZÁMLASZÁM: 10401196-00029012-00000002 (K&H bank) Folytatás...

EBÉDBEFIZETÉS

2019. AUGUSZTUS 21-től 30-ig (8 nap ügyelet)

Személyes befizetési lehetőség NINCS!

Az átutalás és a bankban történő befizetés utolsó napja: 2019. AUGUSZTUS 2.!

BANKSZÁMLASZÁM: 10401196-00029012-00000002 /K&H BANK/

A közleményben kérjük feltüntetni, hogy az augusztusi ügyeletre történik az átutalás! Folytatás...

Az ünnepélyes tanévzáró értekezleten a gyermekekért, tanulókért végzett munkájuk elismeréseként
Meszéna Éva és Hofmeisterné Kertész Annamária
tanárnőknek

Miniszter Elismerő Oklevele
kitüntetést adományozott az Emberi Erőforrások Minisztere, míg

Szecsei Katalin Mária és Nagyné Ország Beatrix Marianna
tanárnők

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
díjban részesültek.

Szívből gratulálunk nekik!

Kép5 Kép4 Kép3 Kép2 Kép1

Kedves Diákjaink!

A mai napig, még a 9. évfolyamosok fele sem választott tagozatot.

A nem választók, szerdán tagozatos csoportokba beosztásra kerülnek.

Megértéseteket köszönjük!

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Iskolánk a nyári szünetben az alábbi időpontokban lesz nyitva:

július 10; július 24;
augusztus 7; augusztus 21.
(kéthetente szerdánként)

09.00-13.00 között.

A javítóvizsga időpontja: 08.27. 8:00

Tisztelt Szülők!

 

A 2019/2020-as tanévre minden három vagy több gyermekes támogatással rendelkező gyermek szülőjének ÚJ NYILATKOZATOT kell kitöltenie ahhoz, hogy szeptembertől igénybe tudják venni a kedvezményes étkezést. Amennyiben ezt legkésőbb 2019. augusztus 28-ig nem teszik meg, akkor nem fogják tudni a szeptemberi hónapra igénybe venni a kedvezményes étkezést!

Folytatás...

Tisztelt Szülők, Leendő diákjaink!

Iskolánkban a középiskolai beiratkozás
2019. június 21-én lesz.

A beiratkozás ügymenetének gyorsítása érdekében kérjük, hogy használják az e-ügyintézés felületét
https://eugyintezes.e-kreta.hu/ )
, vagy nyomtassák ki és kitöltve, aláírva hozzák magukkal a beiratkozáshoz az alábbi dokumentumot.
Beiratkozás adatlap (PDF)

Köszönjük

!!! FONTOS !!!

A beiratkozás során minden adatot ki kell tölteni, úgy, ahogy az BM nyilvántartásában szerepel! Kérjük ügyeljenek arra, hogy a tanuló születési helyénél a kerületet is adják meg (római számmal)!

Az e-ügyintézés felületén, az adatbeküldésre két lehetőségük van:
a) A szülő az általános iskolai gondviselői azonosítójával és jelszavával bejelentkezik az általános iskola e-Ügyintézés felületre. Ekkor a rendszer betölti a tanuló általános iskolai KRÉTA rendszerében lévő személyes adatait a felületre, amelyet a szülő ellenőriz, és ha kívánja, módosíthatja, kiegészítheti azokat.

b) A szülő a központi e-Ügyintézés felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/) keresztül ideiglenes regisztráció létrehozásával belép a BKI felületre. Itt kitölti a gyermek személyes adatait, lakcím adatait, a törvényes képviselők adatait illetve a beiratkozáshoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a szülőnek kell a felületen kiválasztania az intézményt, ahová a gyermeke felvételt nyert. Az e-Ügyintézés felületén betöltött/beírt oktatási azonosító, illetve név, születési hely és idő alapján a szoftver a kiválasztott középiskola KRÉTA rendszerébe betöltött KIFIR adatok között megkeresi és azonosítja a tanulót.
Amennyiben megtalálja a tanulót, a rendszer fogadja a beküldött adatokat, és legenerálja a nyomtatványokat.

Kérjük, hogy ha lehetőségük van rá, akkor a beiratkozáskor kinyomtatva és aláírva hozzák magukkal ezeket a nyomtatványokat.

Ha bármilyen oknál fogva nem sikerül az ügyintézés (a rendszer hibaüzenetet küld) a beiratkozás napján a helyszínen történik meg az adminisztráció.