Tájékoztató központi felvételi vizsgáról

A központi felvételi vizsga 2024. január 20-án 10 órakor kezdődik. Minden jelentkezőt szeretettel várunk legkésőbb 9:45-ig az iskolában. A terembeosztás a portán ki lesz függesztve, de a jövő hét folyamán emailben, illetve az ügyfélkapun keresztül is mindenkinek eljuttatjuk a vizsgabehívót. Kérem, a spam leveleket is nézzék!

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Amit MINDENKÉPP HOZZON MAGÁVAL A GYERMEK:

  1. Személyazonosságát igazoló iratot. (Személyi, vagy

diákigazolvány)

  1. 3-4 darab kék vagy fekete színű golyóstollat.
  2. Inni -és ennivalót.

 

Amit NE HOZZON MAGÁVAL A GYERMEK:

  1. Ceruzát, radírozható tollat, fehér meszelőt, egyéb hibajavítót. (A

felvételi dolgozat egy hivatalos okirat, azonnal érvénytelenítik, ha radírozható tollat, fehér meszelőt, egyéb hibajavítót használ!

Ha valamit elront, húzza át és írja le újra. Mindenre lesz hely bőven!

 

A megtekintés 2024. 01. 26-án 8:00-16:00 között lesz a Díszteremben. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2024. február 9-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja.

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!