Az érettségi vizsgatárgyak vizsgakövetelményei

A rendes, a szintemelő, az előrehozott, a kiegészítő, az ismétlő, a javító, a pótló érettségi vizsgákat a 2023. október-novemberi vizsgaidőszakkal bezárólag, a korábban a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben szabályozott részletes vizsgakövetelmények szerint kell letennie minden vizsgázónak. Ez alól kivételt jelentenek azok, akik a 2020-ban bevezetett, módosított Nat szerint kezdték meg tanulmányaikat, és 2024-ben vagy később tennék le a rendes érettségi vizsgákat, de előrehozott vizsgát szeretnének tenni; ők ezt az új vizsgakövetelmények szerint tehetik meg 2022 tavaszán, 2022 őszén, 2023 tavaszán és 2023 őszén.

A 2024 tavaszi vizsgaidőszaktól mindenkire egységesen az új vizsgakövetelmények érvényesek.


Az érettségi vizsgakövetelmények változásának ütemezése:

1.) A 2021. október-novemberi vizsgaidőszakban a korábban a 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben szabályozott részletes vizsgakövetelmények szerint kell érettségi vizsgát tenni.
Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes vizsgakövetelményei (2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények)

2.) 2022. január 1-je és 2023. december 31-e között

3.) 2024. január 1-je után és ezt követően már kizárólag a vizsgaszabályzat 3. mellékleteként bevezetett új általános követelmények, és az ezekhez kapcsolódó, új részletes követelmények szerint lehet csak érettségi vizsgát tenni. (Ez utóbbi alól kivételt képez az ágazati, ágazaton belüli specializációs vizsgáknak egy szűk köre.)
Közismereti érettségi vizsgatárgyak 2024. május-júniusi vizsgaidőszaktól érvényes vizsgakövetelményei (2020-as Nat-ra épülő vizsgakövetelmények)

4.) Az ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyakból legkésőbb a 2024/2025. tanév október-novemberi vizsgaidőszakban lehet érettségi vizsgát tenni.
Szakmai érettségi vizsgatárgyak 2024. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes vizsgakövetelményei


Az érettségi vizsgakövetelmények változásának ütemezése – táblázat

Gyakran ismételt kérdések

A 2022. évi május-júniusi vizsgák időpontjai

Figyelem! 2022. 05.02-06. között a délelőtti érettségi vizsgák 9:00 órakor kezdődnek.

A 2022. évi május-júniusi emelt és középszintű írásbeli és szóbeli vizsgák időpontjait a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A 2022. évi május-júniusi vizsgák időpontjai (pdf) >>


Az egyes érettségi  vizsgatárgyakhoz kapcsolódó
nyilvánosságra hozott dokumentumokat, leírásokat
megtalálják az érettségi tantárgyak saját oldalain:

angol nyelv
biológia
ének-zene
fizika
francia nyelv
földrajz
informatika
kémia
magyar
matematika
mozgóképkultúra és média
művészettörténet
német nyelv
testnevelés
történelem

 

 

.